Praktisch

Voor- en naschoolse opvang

Vlakbij onze school vind je de opvang 'IBO Sjoko-Tof' terug. Hier kan je kind terecht voor en na schooltijd.

Voor- en naschoolse opvang

Indien u ’s morgens of ’s avonds meer opvang nodig hebt, kan u beroep doen op de 'IBO Sjoko-Tof' of onze school.

Onze school voorziet ’s morgens vanaf 8.00u en een kwartier na schooltijd opvang.

Hebben jullie sneller of langer opvang nodig dan kan je terecht bij de buitenschoolse kinderopvang 'IBO Sjoko-Tof': alle info vinden jullie via deze link 'IBO Sjoko-Tof'

Algemene informatie Sjoko-Tof Houwaart

telefoonnummer: 016/634174

Voorschoolse opvang: van 7.00 tot 8.30
Naschoolse opvang:    van 15.40 tot 19.00
Woensdagnamiddag:   van 12.15 tot 19.00

De kinderen worden ’s morgens om 8.30 u door onze leerkrachten opgehaald. Een kwartier na schooltijd brengen de leerkrachten de kinderen die niet afgehaald werden naar de sjokotof.

In de sjokotof kunnen er maar maximaal 42 kinderen terecht voor opvang. Bij overbevolking (maandag/dinsdag en donderdag) zullen we willekeurig het teveel aan kinderen op school opvangen. De ouders van deze kinderen worden steeds per sms op de hoogte gebracht. Wanneer de kinderen om 17.00 nog op school zijn worden deze onder leiding van een volwassen begeleider naar de sjokotof gebracht.